venerdì 8 dicembre 2017

Niassi

Nà, un'è miga vera, al so' me: quel ch'i lé, 'un'è e' "Porto Antico" com cum uss dis a Genova: enca 'a di' al cazedi u'i'è un lèmit, a dïg bein!? Un 'e po' ciamé issé! La mi anvoda, ca l'a studié ma Bulogna e la a è duturessa, l'a det ch'e' port ad Remìn quand che ì sera i rumén l'era du ch'adeeess... du c'u'jèee... la via Roma, lo, niassi, e tot ch'i'elt, 'e dis issé sultent parché 'e vò spend i sold tôt du ch' u'i per ma lô ', te capì!? O sia du ch'u'iè i risturent... ecetera, mei c'a staga zet... 'mein, ca sava me! T'è capì s'je forb, in a nînt d'amparé e nun quaiòn a la tülem sempra i lé s'a d'la zèinta issé. E i vo' cumandé lor, e 'i ne bon ad fe' nînt, e 'i pensa sempra ma i so' interess! E' "porto antico", com c'ul ciema ma 'dess, dop che i'è andé via i rumén l'era du cu 'je la cisa ad san Nicolò, v'sein du ch 'e sta i Buratel; dop, l'è fnì 'i lazo', me fer biench. Tla la castlaza u'i sarà enca sté un port me 'a peins, ma pianeìn pianeìn l'è andé a fnì piò in zo', e u 'i è enca un quedri, adess c'a m'arcord, ch'us vid una berca di rumén cl'a pasa sotta ma 'e pont ad Tiberi, ma un s'vid miga 'e port, donca l'è bugia! Looo l'aveva da fe'sultent una cosa: 'e duveva fe' una streda par pasè al machìn, e ciodr' 'e pont e un a fé nînt! Alora m'è a deg ch' l'ha da andé ma chesa, ch'un è bon da fe' e' sindaco, l'a sultent l'amabizione ma un'a le capacità, e nun an tulem un'elt, enca piò zovn, brèv, e 'a sem tot più cuntent, e lo' che vaga a vanghé cl'a rot i quaion: tò, niassi!
 A. S.